Abusos i agressió sexual

Acompanyament jurídic durant tot el procés

Abusos i agressió sexual

Ens personem com a acusació particular en temes d'abusos i agressions sexuals a infants i adults i com a acusació particular en temes d'assetjament sexual. La nostra intervenció pot iniciar-se abans de la interposició de la denúncia i seguir durant tot el procediment penal, tant a la jurisdicció ordinària com a la jurisdicció de menors. Oferim acompanyament jurídic i en relació als recursos durant tot el procés.

Si has patit un abús o una agressió sexual, tant si ets menor com adulta i t'estàs plantejant denunciar o ja ho has fet, contacta amb nosaltres per informar-te de manera completa. Estudiarem de manera personalitzada el teu cas i t'assessorarem sobre quines passes seguir, sempre respectant la teva decisió. En aquests casos és especialment rellevant recollir prova inculpatòria suficient. Et recomanem sempre personar-te com acusació particular al procediment.

T'acompanyarem durant tot el procés, i t'informarem de tot el que vagi succeint. El nostre objectiu és no només aconseguir una sentència condemnatòria, sinó que no et sentis sola en el procediment judicial.

Truca o escriu per demanar visita:

93 242 63 56

administracio@elnadvocades.cat

L'agressió sexual és tot atemptat contra la llibertat d'una persona sense el seu consentiment fent servir violència o intimidació, segons l'art. 178 del Codi penal. El bé jurídic a protegir tant en els casos d'agressió sexual com d'abús sexual és el de la llibertat sexual.

Per a que es consideri agressió sexual, la jurisprudència ve establint uns criteris per interpretar “atemptat contra la llibertat sexual”:

 • Ha d'existir un contacte físic entre autor i víctima.
 • El contacte ha de ser en zones erògenes i ha de ser de certa gravetat, atenent a les circumstàncies. No és suficient el contacte corporal.
 • El contacte deu tenir certa durada, no pot ser fugaç.
 • Ha d'existir un mínim de resistència per part de la víctima.
 • Part de la doctrina entén que ha d'existir un element subjectiu referit a l'ànim, per exemple l'existència d'un comportament lasciu o libidinós.
 • I sempre ha d'existir violència o intimidació.

Si l'agressió sexual suposa penetració amb qualsevol part del cos o qualsevol objecte per via vaginal, anal o bucal, ens trobem en el supòsit de violació (art. 179 del Codi penal).

Existeixen supòsits agreujats a l'agressió sexual o a la violació i són els següents:

 1. Quan la violència o intimidació exercides revesteixin un caràcter particularment degradant o vexatori.
 2. Quan els fets es cometin per l'actuació conjunta de dues o més persones.
 3. Quan la víctima sigui especialment vulnerable per raó de la seva edat, malaltia, discapacitat o situació, exceptuant el que està disposat a l'art. 183.
 4. Quan, per a l'execució del delicte, el responsable s'hagi prevalgut d'una relació de superioritat o parentiu per ser ascendent, descendent o germà per naturalesa o adopció, o afins, amb la víctima.
 5. Quan l'autor faci ús d'armes o altres mitjans igualment perillosos, susceptibles de produir la mort o alguna de les lesions previstes als arts. 149 i 150 del Codi penal, sense perjudici de la pena que pogués correspondre per la mort o lesions causades.

Els abusos sexuals són aquells comportaments que, sense intervenir violència o intimidació en la seva realització i sense que existeixi un previ consentiment de la víctima, atempten contra la seva llibertat o indemnitat sexual.

El tipus bàsic està contemplat a l'art. 181 del Codi penal. És necessari que l'autor del comportament il·lícit penal atempti contra la llibertat sexual d'una persona, qualsevol que sigui el seu sexe, sense que aquest hagi consentit i sense emprar cap classe de força, violència o intimidació, ja que en aquest cas estaríem davant una agressió sexual.

Sempre que la víctima tingui una discapacitat mental greu o que s'anul·li la seva voluntat amb l'ús de fàrmacs, com en el cas de la submissió química, ens trobarem davant d'un delicte d'abús sexual.

L'art. 183 del Codi penal tipifica com tipus agreujats els abusos i agressions sexuals a menors d'edat inferior als setze anys. Els articles preveuen concretament l'ús de les tecnologies de la informació i xarxes socials com formes de captació dels menors.

Una causa d'exclusió de la responsabilitat penal, és a dir, no serà delicte, és el consentiment lliure del o la menor de setze anys quan l'autor sigui una persona pròxima al menor per edat i grau de desenvolupament o maduresa.

El procediment penal té una primera fase d'instrucció o investigació, on cal aportar el màxim de proves de les que es disposi, i una altra de judici oral, on es realitza el judici que dóna lloc a la sentència condemnatòria o absolutòria. Segons el tipus penal, el judici tindrà lloc al Jutjat del Penal o a l'Audiència provincial. Una prova molt rellevant en aquests delictes és el part mèdic i l'informe forense respecte de l'abús o agressió. És important que vagis el més aviat possible a un centre mèdic, especialment a l'Hospital Clínic de Barcelona si vius a la ciutat, sense haver-te dutxat ni canviat de roba.

També són proves vàlides els missatges de whatsapp, els missatges de text, les gravacions de trucades, els correus electrònics, etc. Et recomanem que els guardis bé al telèfon mòbil i també que te'ls descarreguis a algun ordinador com a còpia de seguretat.