Controvèrsia de la potestat parental

Especialistes en dret de família des de fa més de quinze anys

Som especialistes en dret de família des de fa més de quinze anys. També tramitem reclamacions de pensions d'aliments, demandes de filiació, tutela, incapacitats, adopcions, controvèrsies de la potestat parental, acords prematrimonials, així com qualsevol altra demanda vinculada amb el dret de família.

Si la teva ex parella i tu no us poseu d'acord en decisions importants sobre els vostres fills o filles, com pot ser, el lloc de residència o l'escola on han d'estudiar, pots sol·licitar que sigui l'autoritat judicial qui resolgui el conflicte.

Contacta amb nosaltres i t'assessorarem amb transparència sobre la idoneïtat d'interposar una demanda de controvèrsia de la potestat parental, rebent una atenció personalitzada.

Estaràs sempre informat i informada i, en aquest sentit, podràs prendre les decisions que més et convinguin.

Truca'ns o escriu-nos

El procediment judicial per resoldre controvèrsies de la potestat parental és l'expedient de jurisdicció voluntària. Poden recórrer a aquest procediment els progenitors que siguin titulars de la potestat parental i necessiten de la intervenció judicial per dirimir discrepàncies concretes sobre l'exercici de la potestat parental.

Es tracta de controvèrsies extrajudicials, la discussió de les quals, exigeix una resolució ràpida i que no suposa una modificació d'altres mesures relacionades amb la potestat parental.

Per exemple, es pot recórrer a aquest expedient de jurisdicció voluntària per resoldre conflictes sobre l'elecció de centre escolar o el canvi de centre escolar, sobre la realització de rituals religiosos, sobre la conveniència d'assistir o no a un viatge, sobre el lloc de residència, per sol·licitar l'expedició de DNI o passaport quant l'altre progenitor no vol, etcètera.

El jutjat competent serà el de família que va conèixer el procediment anterior sobre divorci, separació o modificació de mesures. Haurà de resoldre el conflicte realitzant un judici de conveniència sobre qui dels progenitors ha de decidir la qüestió, sense que pugui adoptar una solució diferent de les proposades. Els principis que han de regir la resolució són l'interès de l'infant, l'equitat i la racionalitat, i es poden tenir en compte els usos socials i familiars i els acords entre els progenitors del passat.

Puja