Delicte de sostracció de menors

Acusació particular o defensa

Ens personem com a acusació particular o defensa en procediments penals d'impagaments de pensions d'aliments o de sostracció de menors.

Algunes vegades, en contextos d'una alta conflictivitat a la parella o de violència de gènere o a l'àmbit familiar, es produeixen d'altres delictes que hi poden estar connectats, com són el d'impagament de pensions d'aliments i el delicte de sostracció de menors.

Contacta amb nosaltres per assessorar-te de manera completa, respectant sempre les teves decisions.

T'oferim ser acusació particular o defensa en el procediment penal, informació continuada i una atenció personalitzada.

Truca'ns o escriu-nos

El delicte de sostracció de menors està previst a l'art. 225 bis del Codi penal. Es consideren sostracció les següents conductes:

  • El trasllat d'un menor del seu lloc de residència sense consentiment del progenitor amb qui convisqui habitualment o de les persones o institucions a les quals estigués confiada la seva guarda o custòdia.
  • La retenció d'un menor incomplint greument l'haver d'establert per resolució judicial o administrativa.

Pot cometre aquest delicte el progenitor no custodi o els ascendents i altres parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Aquest delicte requereix de l'existència d'un dol específic (intenció) de contravenir una resolució judicial o administrativa, que en cas de no concórrer impediria l'aplicació del tipus penal.

Des de la sentència de l'Audiència Nacional, Sala penal, de 15 de març de 2016, la interpretació del tipus penal no exigeix l'existència d'una resolució judicial prèvia. Així, el delicte es pot cometre per infracció d'un dret de custòdia conjunt, sense necessitat de resolució judicial, per venir derivat de la seva atribució de ple dret del matrimoni o parella de fet dels pares.

Són diverses les mesures civils que es poden adoptar per evitar la comissió del delicte de sostracció de menors i que l'autoritat judicial adoptarà en el cas en què s'acrediti que existeix risc per al menor:

  • Prohibició de sortida del menor del territori nacional, excepte autorització judicial prèvia.
  • Prohibició d'expedició del passaport al menor o retirada del mateix si ja s'hagués expedit.
  • Submissió a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor.
Puja