Publicacions

Les nostres publicacions

Publicacions

A Elna Advocades realitzem publicacions acadèmiques i divulgatives sobre els temes que treballem, com són el dret de família i la violència vers les dones.

De banda de les publicacions aquí mostrades, algunes de les publicacions acadèmiques de la Gemma Nicolás Lazo es poden consultar aquí.

Les publicacions més recents estan ressenyades en aquesta pàgina.

 • Marisa Fernández
 • 7/7/2020
 • La Directa

Tot i que l'assassinat de George Floyd als Estats Units ha despertat les crítiques contra el racisme arreu del món, les conseqüències del racisme estan presents des de fa molt temps a l'Estat espanyol. La crisi de la COVID-19 ha destruït de forma massiva els llocs de treball dels sectors laborals més feminitzats i ha posat en evidència la desprotecció i l’explotació laboral de les dones racialitzades. Aquest article forma part de la sèrie de col·laboracions d'opinió i anàlisi que la 'Directa' posa a disposició de diversos espais i col·lectius socials.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 15/10/2019
 • La Directa

Marisa Fernández Gálvez, membre de l'associació Dones Juristes, posa de manifest que la perspectiva de gènere no guia l'acció dels tribunals de l'Estat espanyol i analitza, arran del cas #MariaNoEstasSola, el pòsit patriarcal de la justícia. Aquest article forma part de la sèrie de col·laboracions d'opinió i anàlisi que la 'Directa' posa a disposició de diversos espais i col·lectius socials.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 4/10/2019
 • Ara

S'ha acabat el 2018 i la roda de la història segueix girant, la violència ens interroga, ens interpel·la, no ens dona treva. Els recomptes parlen de 94 dones mortes per violència masclista a l’estat espanyol, de gairebé 800 dones violades, de l’increment de reporteres i reporters assassinats al món, en portem 63. A Espanya ha emergit la ultradreta, amb el mateix discurs de sempre, el vell discurs de l’odi i de la por, el negacionisme de la desigualtat i de les violències masclistes, la proposta de derogar la llei de violència de gènere, substituir-la per una llei de violència intrafamiliar i perseguir les denúncies falses. Com que la realitat els incomoda, la violència masclista no existeix com a fenomen, només són disputes familiars, excessos puntuals i trastorns de conducta.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 9/7/2019
 • La Directa

Marisa Fernández Gálvez, membre de l'associació Dones Juristes, tracta la sentència recent del Tribunal Suprem sobre el cas 'La Manada' i les propostes de modificació del Codi Penal en el sentit que tots els atacs a la llibertat sexual siguin tipificats com agressions, unes modificacions que veu positives, però a l'hora recorda que les agressions sexuals formen part d'un context més ampli de violència patriarcal, del control físic i simbòlic sobre les dones i que mentre es mantingui el lloc assignat socialment a les dones, les violències masclistes continuaran sent una realitat quotidiana. Aquest article forma part de la sèrie de col·laboracions d’opinió i anàlisi que la ‘Directa’ posa a disposició de diversos espais i col·lectius socials.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 18/6/2019
 • Ara

Aquest article no pretén ser una crònica ni un relat de l'anomenat crim de la Guàrdia Urbana, no al·legarem la presumpció d'innocència ni esmentarem les particularitats d'una causa judicial que no coneixem; la nostra pretensió es parlar de l’escrutini al qual se sotmet les dones, de la sobreexposició del cas que fan els mitjans, de la cobertura exagerada de qualsevol incident, veritable o fals, de la vida de la seva protagonista, i del seu linxament públic i mediàtic.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 9/4/2019
 • La Directa

Quan ja fa un mes de la vaga del 8-M, Marisa Fernández de Dones Juristes critica que moltes declaracions de principis feministes quedin en paper mullat. “La igualtat i la llibertat de les dones no es guanya únicament el 8 de març”, recorda. L’article forma part de la sèrie de col·laboracions d’opinió i anàlisi que la ‘Directa’ posa a disposició de diversos espais i col·lectius socials.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 8/1/2019
 • La Directa

L'autora, membre de l'associació Dones Juristes, fa una reflexió sobre el sistema patriarcal i els mecanismes amb els quals ha operat al llarg de la història, i reivindica "una visió feminista del món" que faci "possible que homes i dones s'alliberin de forma conjunta i fraternal del patriarcat i construeixin un món veritablement humà". L'article forma part d'una sèrie de col·laboracions d'opinió i anàlisi amb col·lectius socials dels Països Catalans.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 2/10/2018
 • La Directa

Des de Dones Juristes, Marisa Fernández reflexiona sobre la repressió de l'Estat el 20 de setembre i l'1 d'octubre de l'any passat i subratlla que "la democràcia es deutora de la desobediència civil feminista". L'article forma part de la sèrie de col·laboracions d’opinió i anàlisi amb col·lectius socials dels Països Catalans.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 26/7/2018
 • Ara

Una primera i superficial anàlisi ens diu que ha augmentat el nombre de denúncies respecte a la primera enquesta, l’any 2010. Concretament, les denúncies han passat del 17,7% al 26,1%, però no ens podem quedar aquí, no ens podem quedar en l’aparença de les dades. Les xifres són espantoses, les violències de gènere són omnipresents i travessen la nostra quotidianitat, tant si les denunciem com si no.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 26/6/2018
 • elDiario.es

Por favor, no entrevisten, no conversen, no escriban sobre la familia ni sobre las bondades de los integrantes de 'la manada'.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 7/6/2018
 • La Directa

En la seva col·laboració mensual, la integrant de Dones Juristes Marisa Fernández Gálvez reivindica el feminisme interseccional com a instrument necessari per al reconeixement de la interrelació de les identitats de les dones i de les lluites per la justícia social.

Llegir més

 • Gemma Nicolás Lazo
 • 30/5/2018
 • Blog Revista Catalana de Dret Públic

L'article comenta l'opinió de l'autora respecte de l'impacte que ha tingut la coneguda sentència, tant sobre la visibilització del funcionament androcèntric de la justícia com respecte de la necessària modificació del Codi Penal en relació als delictes contra la llibertat sexual.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 28/4/2018
 • elDiario.es

La indignación no nos cabe en la piel; de nuevo la palabra de una mujer es cuestionada, de nuevo la justicia patriarcal consuma la enésima violación de los derechos de las mujeres, y decimos de nuevo porque pasa todos los días.

Llegir més

 • Gemma Nicolás Lazo
 • 2/2/2018
 • Actualidad Civil, núm. 2

El Código Civil de Catalunya establece que en caso de divorcio o separación las responsabilidades respecto a los hijos e hijas deberán ejercerse de manera compartida. De esta manera, se establece la guarda conjunta, la custodia compartida, como preferente en Cataluña aunque no automática. El Código también prohíbe otorgar la custodia, sea exclusiva o compartida, a que quien haya sido condenado por violencia de género o cuando existan indicios fundamentados de que ha cometido actos de violencia de género de los cuales los hijos puedan ser víctimas directas o indirectas. Numerosos interrogantes surgen. Algunos de ellos han sido interpretados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, siendo sus argumentos comentados en el presente artículo.

Llegir més

 • Gemma Nicolás Lazo
 • 2/2018
 • Desenvolupa, La Revista de l'atenció precoç

La reforma del marc legal estatal de protecció a la infància i a l'adolescència de 2015 així com la creixent preocupació per la protecció de fills i filles de dones en contextos de violència masclista a la parella, ens convida a revisar el marc legal vigent, tant a nivell internacional, com estatal i com autonòmic, on s'estableixen les mesures per garantir la protecció dels i les infants en l'àmbit de dret de família. Així mateix, comentem l'actual pràctica judicial respecte de la guarda, la relació i les comunicacions dels fills i filles amb el pare, i la supervisió professional de les visites.

Llegir més

 • Elna Advocades per a l'Ajuntament de Barcelona
 • 2018
 • Manual informatiu per a l'Ajuntament de Barcelona

Manual divulgatiu per a l'Ajuntament de Barcelona sobre l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament psicològic o mobbing, que inclou definició de conceptes, marc legal i opcions legals de defensa dels drets. Es distribueix en paper als Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de l'Ajuntament de Barcelona.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 13/4/2017
 • elDiario.es

Las mujeres no denuncian porque en muchas ocasiones la respuesta penal a las violencias machistas se vuelve contra ellas. Es un motivo, hay muchos más.

Llegir més

 • Marisa Fernández
 • 2/3/2017
 • elDiario.es

No nos sirven las palabras de consuelo, ni las subcomisiones de trabajo, ni los minutos de silencio de las instituciones, BASTA YA, queremos hechos, prevención, sensibilización, políticas y recursos.

Llegir més

 • Encarna Bodelón (Dir.) i Gemma Nicolás Lazo (Coord.)
 • 2016
 • Diagnosi encarregada per l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya

Resultat del diagnòstic de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista (VM), encàrrec de l'Institut Català de les Dones al Grup de recerca Antígona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Departament d'Interior, el Departament de Justícia i la Secretaria de Família.

La Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, configura la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista. L'objectiu general de la diagnosi és l'anàlisi del funcionament de la Xarxa d'Intervenció Integral contra la Violència Masclista a Catalunya. A nivell específic, els seus objectius van ser: avaluar el nivell de coordinació i treball en xarxa segons les diferències territorials i analitzar els circuits i els protocols; detectar si els circuits de coordinació reals dels recursos de la Xarxa són els descrits per la Llei 5/2008 i el Protocol Marc; avaluar la intervenció que es fa amb les dones, adolescents i nens en situació de violència masclista o en risc de patir-la, molt especialment la que fa referència a la consecució d'un habitatge, la inserció laboral i els acolliments d'urgències; identificar les especialitzacions dels i de les professionals que intervenen a la Xarxa, la seva formació respecte l'abordatge de la violència masclista, l'esgotament professional que poden sofrir i les estratègies desenvolupades per poder prevenir-ho i detectar les fortaleses i debilitats del funcionament de la Xarxa.

Llegir més

Puja